Hulp bij complexe ptss is belangrijk

PTSS kan erg veel met een persoon doen, het is dan belangrijk dat altijd hulp bij complexe ptss wordt geboden. Veel mensen weten het niet, maar een traumatische gebeurtenis kan ingrijpende gevolgen hebben voor iemands dagelijks functioneren. Je zou daarbij kunnen denken aan herbeleving van het trauma, angst en stress  en deze kunnen je leven echt beïnvloeden. Wanneer er sprake is van een herhaald of langdurig trauma spelen andere PTSS klachten vaak een ingrijpende rol. Je kunt denken aan dissociaties, ernstig wantrouwen en sociaal isolement. Het is belangrijk dat je op tijd behandeling krijgt aangeboden.

Hulp bij complexe ptss inschakelen

Je kunt hulp bij complexe ptss inschakelen en dan is het ook fijn om te weten wat je kunt verwachten. Wanneer dat uit gesprekken met een psycholoog PTSS naar voren komt dat er sprake is van een diagnose voor een complexe variant, dan kunnen er drie fasen doorlopen worden. Deze zal je allemaal moeten doorlopen en dan kun je er ook weer bovenop komen. Het is intensief en vraagt veel van je, maar je komt er wel sterker uit.  Soms moet je accepteren dat je er alleen niet uit komt omdat je veel hebt meegemaakt. Het is geen schande om hulp in te schakelen. Het is juist knap dat je die stap gaat zetten. Het zou fijn zijn als je zelf grip hebt op je leven en dit krijg je terug als je therapie hebt gekregen. Een goede keuze dus om hier nu te informeren.